Veileder om samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet

For å nå målet om at deltakere i introduksjonsprogrammet skal komme ut i arbeid eller utdanning er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og NAV. Hensikten med denne veilederen er å gi tydelige råd, anbefalinger og verktøy for samarbeidet.

Rammer for samarbeid mellom kommunen og NAV

Ansvar og roller i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet