Regler om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er regulert gjennom to ulike lovverk. Regelverket og veiledning til dette finner du på IMDis nettsider.

Sist oppdatert: 6. januar 2021

Deltakere i introduksjonsprogrammet som har fått oppholdstillatelse og ankom Norge før 1.1 2021 omfattes av introduksjonsloven og rundskrivet til introduksjonsloven.

Deltakere i introduksjonsprogrammet som får oppholdstillatelse eller ankommer Norge etter 1.1. 2021 omfattes av bestemmelsene i integreringsloven. Mer om loven finner du i den juridiske veilederen til integreringsloven, hvor loven er supplert med relevante forarbeider og tolkningsuttalelser fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om regler for planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet (imdi.no).