Regler om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er regulert gjennom to ulike lovverk. Regelverket og veiledning til dette finner du på IMDis nettsider.

Sist oppdatert: 16. september 2021

Hva er introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet.

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. En skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv, og utdanning dersom en trenger det. Det er et mål om at deltakern skal komme i jobb eller utdanning når hen er ferdig.

Introduksjonsprogrammet skal starte opp så raskt som mulig og senest innen tre måneder etter at flyktningen er bosatt i  en kommune. Introduksjonsprogrammet er på fulltid.

Lovverk

Deltakere i introduksjonsprogrammet som har fått oppholdstillatelse og ankom Norge før 1.1.2021 omfattes av introduksjonsloven.

Deltakere i introduksjonsprogrammet som får oppholdstillatelse eller ankommer Norge etter 1.1.2021 omfattes av bestemmelsene i integreringsloven. Det er også laget juridiske veiledere til lov og forskrift.

Les mer om regler for planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet (imdi.no).

Midlertidig tilpasninger i regelverk på grunn av pandemien

Det er vedtatt midlertidige lover til både introduksjonsloven og integreringsloven grunnet koronapandemien. IMDi har utarbeidet veiledninger til begge lovene, som du finner lenker til under.

Les mer på IMDis temaside om integreringspakkene og de midlertidige lovene:

Fant du det du lette etter?