Regler om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er regulert gjennom to ulike lovverk. Regelverket og veiledning til dette finner du på IMDis nettsider.

Sist oppdatert: 17. februar 2021

Deltakere i introduksjonsprogrammet som har fått oppholdstillatelse og ankom Norge før 1.1.2021 omfattes av introduksjonsloven.

Deltakere i introduksjonsprogrammet som får oppholdstillatelse eller ankommer Norge etter 1.1.2021 omfattes av bestemmelsene i integreringsloven. Det er også laget juridiske veiledere til lov og forskrift.

Det er vedtatt midlertidige lover til både introduksjonsloven og integreringsloven grunnet koronapandemien. IMDi har utarbeidet veiledninger til begge lovene, som du finner lenker til under.

Les mer om regler for planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet (imdi.no).

Fant du det du lette etter?