Om nettstedet

Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger som skal være til nytte for deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i kommunene.

Sist oppdatert: 8. februar 2022

Faglige anbefalinger om innhold skal gi profesjonelle yrkesutøvere råd om hvordan operasjonalisere krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap. 

Målgruppen er ansatte i kommunene, men også fylkeskommunene, statsforvalter, NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere vil kunne ha nytte av innholdet. 

Fagressursen er utviklet for å understøtte integeringsreformen og lov om integrering, men innholdet har i stor grad relevans i arbeidet med deltakere etter introduksjonsloven og også andre målgrupper.  

Målet er at du skal finne det du trenger i arbeidet med å planlegge og gjennomføre kvalifiseringsløp med god kvalitet for deltakere i introduksjonsprogrammet, både på gruppe- og individnivåPå fagressursen er det samlet faglige anbefalinger for innhold, regelverk, verktøy og informasjon om relaterte tema. 

Nettstedet er utviklet av IMDi i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge), og faglig innhold er utviklet i nært samarbeid mellom IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Bufdir og NAV har også medvirket til å utvikle noe faglig innhold. Hvilke statlige aktører som har medvirket til å utvikle konkrete innholdselementer kommer fram på relevante sider i fagressursen.  

Kontakt 

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger om Fagressursen? Eller har du forslag til nye verktøy som kan publiseres her? Ta kontakt på post@imdi.no, og merk e-posten "Fagressurs for introduksjonsprogrammet"

 
Bruk av informasjonskapsler/cookies 

Vi ønsker til enhver tid å tilby brukerne våre gode, relevante nettsider. Derfor er det viktig for oss å kunne innhente informasjon om brukermønsteret til de som bruker nettsiden. 

For å kunne utvikle og analysere brukermønsteret, bruker vi statistikkverktøy og informasjonskapsler (cookies) på nettsidene. 

Les om bruken av informasjonskapsler på imdi.no.

Fant du det du lette etter?