Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Ny informasjonsbrosjyre om karriereveiledning

  Kompetanse Norge har laget en informasjonsbrosjyre om karriereveiledning på flere språk. På denne siden finner du også ulike ressurser med oppgaver, øvelser og materiell som kan være til nytte i karriereveiledning med flyktninger og innvandrere.

  Les mer om karriereveiledning her.
 • Ny samleside med relevante maler og informasjonsmateriell på flere språk

  IMDi har samlet maler og informasjonsmateriell på flere språk til bruk i veiledning og oppfølging av flyktninger og innvandrere i kommunen.

 • Fagverksted webinar 2

  Her kan du se opptak av hele det andre Fagverksted webinaret 2021. Tema er digitale tilskuddsløsninger, NIR og integreringsloven.

  Opptaket kan du se her.
 • Ny veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet

  IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet veilederen, som erstatter rundskriv G-27/2017.

  Last ned veilederen her