Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Informasjon om integreringspakke II

  Stortinget har vedtatt tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet som følge av pandemien. Integreringspakke II gir mulighet for å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæring. IMDi deler viktig informasjon om målgruppene for tiltakene og tilskuddsutbetaling.

  Les mer på imdi.no
 • Frist for oppmelding til norskprøver sommeren 2021

  Det er mulig å melde seg opp til norskprøven fire ganger i året. Perioden for å melde seg på norskprøven sommeren 2021 er mellom onsdag 14. april kl 09:00 og tirsdag 20. april kl. 23:59.

  Les mer hos Kompetanse Norge
 • Se opptak av årets første fagverksted

  Gikk du glipp av IMDis første fagverksted i 2021, som handlet om kvalifiseringsarbeid under koronapandemien? Nå kan du se hele webinaret den 8. april i opptak.

  Se webinaret i opptak
 • Ny veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet

  IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet veilederen, som erstatter rundskriv G-27/2017.

  Last ned veilederen her