Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Første delrapport fra følgeevalueringen av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

  På oppdrag for IMDi følgeevaluerer Fafo innføringen av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet. Første delrapport er nå publisert.

  Les mer her.
 • Veiledere i "Livsmestring i et nytt land" er lansert

  Nå er veiledere til begge temaområder i det obligatoriske elementet Livsmestring i et nytt land lansert. Veilederne skal hjelpe deg som er gruppeveileder til å planlegge og gjennomføre timene. Veilederne finner du her på Fagressursen.

  Trykk her for veileder til Migrasjon, helse og mangfold
 • Proposisjon for midlertidig lov som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina er publisert

  Regjeringen ser på nødvendige tilpasninger i regelverket for at det skal være mulig for kommunene å ta imot mange flyktninger på kort tid, og samtidig yte gode nok tilbud. Det kan derfor bli innført endringer i integreringsloven som vil omfatte ukrainske flyktninger. Den 5. april 2022 sendte Justis- og beredskapsdepartementet på høring midlertidige endringer i lovverket. Proposisjonen er nå ute.

  Les proposisjonen her.
 • Informasjon om bosetting av Ukrainske flyktninger

  IMDi har utviklet en nettside med samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina. Siden oppdateres fortløpende.

  Klikk her for mer informasjon