Her finner kommuner og samarbeidspartnere faglige anbefalinger om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Aktuelt

 • Kurs i karrierekompetanse for veiledere i introduksjonsprogrammet

  Det arrangeres nå kurs for de som skal veilede flyktninger om karrierekompetanse i introduksjonsprogrammet. Kurset varer fra september 2023 til mai 2024 og består av seks digitale samlinger og ett fysisk seminar på Gardermoen.

  Les her for mer informasjon
 • Hør podkast om FOV!

  Hør om forberedende opplæring for voksne (FOV) i de nye episodene av HK-dirs podkast for voksenopplæringen

  Les mer her
 • "Litt om skatt" - Et digitalt undervisningstilbud fra Skatteetaten

  Skatteetaten har laget 14 animasjonsfilmer med oppgaver som tar for seg temaene velferdssamfunnet og skatt. Hovedmålgruppen er deltakere i introduksjonsprogrammet.

  Les mer om "Litt om skatt" her.
 • Kompetansehevende samlinger for programrådgivere

  I løpet av 2023 vil det arrangeres kompetansehevende samlinger regionalt for deg som er programrådgiver eller som leder arbeidet med introduksjonsprogrammet i kommunene. Påmelding til Møre og Romsdal ligger ute nå.

  Les mer om dette her