Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Nasjonal brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet

  Hva mener deltakerne om introduksjonsprogrammet? IMDi har gjennomført en undersøkelse som danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av programmet.

  Følg lenke for å lese mer om brukerundersøkelsen
 • Resultatene for introduksjonsprogrammet 2020

  Resultatene for deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, er nå oppsummert. Tallene viser at flere begynte i utdanning og færre kom i arbeid.

  Les mer om resultatene på imdi.no
 • Ny veileder: Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere

  Gode kvalifiseringsløp skal bidra til at flere innvandrere oppnår varig tilknytning til arbeidslivet. En ny visuell veileder viser på en enkel måte muligheter innenfor kvalifisering av voksne innvandrere. Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom IMDi, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

  Les mer om veilederen på imdi.no
 • Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

  Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere trer i kraft 1. august. Læreplanene er forskrifter til integreringsloven

  Les mer på kompetansenorge.no