Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Fafo har utviklet en nettside som samlet viser deres forskning på introduksjonsprogrammet

  Fafo har forsket på innvandring, integrering og offentlige integreringstiltak siden slutten av 1990-tallet. De har nå utviklet en nettside hvor du finner en oversikt over de Fafo-prosjektene som foregår akkurat nå, oppsummeringer av tidligere forskning og lenker til nettsider med mer informasjon.

  Klikk her for å komme til nettsiden
 • Ny mal for samarbeidsavtale

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en mal for samarbeidsavtale mellom den enhet som har ansvar for å tilby introduksjonsprogram og Arbeids og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet.

  Mal for samarbeidsavtale (word)
 • Ny nettressurs om arbeidsrettet norskopplæring

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har laget en ny nettressurs for lærere ved voksenopplæringssentre som jobber systematisk med arbeidsrettet norskopplæring. Arbeidsmåtene som presenteres kan også være relevante for deg som har deltakere i arbeid eller i annen aktivitet ved siden av norskopplæringen.

  Klikk her for å komme til nettressursen.
 • Ny nettressurs med kvalitetssikret informasjon om koronavaksiner

  Det er utarbeidet en ny nettressurs som skal bidra til at voksne innvandrere som deltar i introduksjonsprogram og voksenopplæring får tilgang til kvalitetssikret informasjon om koronavaksiner.

  Les mer på nettressursen her.