Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Introduksjonsprogram for flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse

  IMDi har samlet faglige anbefalinger om hvordan kommunene kan bygge gode kvalifiseringsløp for personer med midlertidige kollektiv beskyttelse under en egen side på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

  Klikk her for mer informasjon
 • Maler for vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring

  IMDi har publisert vedtaksmaler etter kapittel 6A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34.

  Trykk her for å se malene
 • Juridisk veiledning til integreringslovens midlertidige kapittel 6A

  15. juni trådte et nytt midlertidig regelverk for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i kraft. IMDi har utarbeidet en juridisk veileder til de nye bestemmelsene i integreringsloven, hovedsakelig til kommunalt ansatte som jobber med ordningene i integreringsloven.

  Les den juridiske veilederen her
 • Veiledning om bruk av fleksibelt hurtigspor

  IMDi har samarbeidet med Arbeids- og velferdsdirektoratet om å utarbeide veiledning til arbeidsgivere, kommuner og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om bruk av et fleksibelt hurtigspor tilpasset personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.

  Klikk her for mer informasjon