Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Tilbud om veilederopplæring ICDP 2021

  IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre. Meld deg på innen 5.august 2021.

  Lenke til mer informasjon og påmelding finner du her
 • Se fagverksted webinar 3 i opptak

  IMDis tredje fagverksted webinar gikk av stabelen torsdag 10. juni. Temaet var Målrettet kvalifisering gjennom samarbeid. Sendingen blir liggende ute på imdi.no en god stund fremover.

  Lenke til webinaret finner du her
 • Ny veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet

  IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet veilederen, som erstatter rundskriv G-27/2017.

  Lenke til veilederen finner du her
 • Ny informasjonsbrosjyre om karriereveiledning

  Kompetanse Norge har laget en informasjonsbrosjyre om karriereveiledning på flere språk. På denne siden finner du også ulike ressurser med oppgaver, øvelser og materiell som kan være til nytte i karriereveiledning med flyktninger og innvandrere.

  Les mer om karriereveiledning her.