Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Nå kan du gi innspill til modulstrukturerte læreplaner i videregående opplæring (VOV)

  Fra august 2024 skal modulstrukturert opplæring for voksne tilbys i 13 lærefag. Nå kan du se utkast til læreplanene. Frist for å komme med innspill er 27. februar 2023.

  Les mer om dette her
 • Nå kan du gi innspill til læreplaner for grunnskole for voksne

  Nå ligger de første utkastene til nye moduliserte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) ute til innspillsrunde.

  Du kan gi innspill her
 • Elektronisk ID for personer med kollektiv beskyttelse

  Hovedregelen er at offentlige virksomheter i Norge kommuniserer digitalt med borgerne. På Norge.no er det informasjon om hvordan flyktninger fra Ukraina kan søke om elektroniske ID. Informasjonen er oversatt til både russisk og ukrainsk.

  Mer informasjon finner du på Norge.no
 • Maler for vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring

  IMDi har publisert vedtaksmaler etter kapittel 6A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34.

  Trykk her for å se malene