Her finner kommuner og samarbeidspartnere faglige anbefalinger om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Aktuelt

 • Nasjonalt digitalt lærerstyrt tilbud om norskopplæring

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har anskaffet et nasjonalt digitalt tilbud om norskopplæring. Tilbudet er ikke ment å erstatte kommunenes egne tilbud, men kan bidra til å øke kapasiteten og fleksibiliteten. Kursene er tilgjengelig på både dag- og kveldstid, samt i helgene.

  Her finner du mer informasjon om hvordan kommunen kan kjøpe kurs
 • Endringer i integreringsforskriften

  Fra 1.februar er det gjort endringer i integreringsforskriften. Formålet med endringene er økt arbeidsretting av introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse. De nye bestemmelsene gjelder for deltakere som starter introduksjonsprogrammet 1. februar 2024 eller senere.

  Les mer om endringene her
 • Kurs i karrierekompetanse for veiledere i introduksjonsprogrammet

  Det arrangeres nå kurs for de som skal undervise og veilede flyktninger om karrierekompetanse i introduksjonsprogrammet. Kurset varer fra oktober 2024 til mai 2025 og består av ett fysisk oppstartsseminar i Drammen og seks digitale samlinger.

  Les mer om tilbudet på Universitet i Sørøst-Norge sine nettsider
 • Nye støtteressurser til modulstrukturert opplæring for voksne

  På denne siden finner dere filmer og andre ressurser som vi håper kan hjelpe dere som skal innføre de modulstrukturerte læreplanene for voksne til høsten.

  Se støtte til innføring av modulstrukturert opplæring for voksne

Nyttige snarveier