Her finner kommuner og samarbeidspartnere faglige anbefalinger om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Aktuelt

  • Nye podkastepisoder om modulstrukturert opplæring

    Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lagt ut nye podkastepisoder om modulstrukturert opplæring. Her får du høre mer om læreplanene, hvordan de henger sammen med norskprøven og om veien til fagbrev via FOV.

    Du finner episodene der du vanligvis lytter til podkast, eller via HK-dirs nettsider.
  • Informasjonsfilm om ny grunnopplæring for voksne

    Høsten 2024 blir grunnopplæringen for voksne endret, som del av Fullføringsreformen. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse hjelper deg med å forberede deg til ny, modulstrukturert opplæring. De har nå produsert en egen film til bruk i innføringen.

    Se informasjonsfilmen og finn andre ressurser her