Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Ny veileder om kvalifiseringsarbeid under koronapandemien

  IMDi og Kompetanse Norge har utarbeidet en veileder med konkrete metoder, tiltak og verktøy knyttet til kvalifiseringsarbeid under pandemien. Den inneholder også gode eksempler på tilpasninger gjort av flere kommuner.

  Lenke til veilederen og mer informasjon om koronapandemien og introduksjonsprogrammet finner du her.
 • IMDi har lansert en ny eksempelbank

  IMDi har nå samlet kvalitetssikrede eksempler på god praksis og godt integreringsarbeid fra kommuner og frivillige organisasjoner på en felles side.

  Les mer om de gode eksemplene her.
 • Ny nettportal om psykisk helsehjelp for minoritetsspråklige

  Mental Helse Oslo har lansert en nettportal med informasjon på flere språk om lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp. Det er også opprettet en chat hvor medarbeidere forstår norsk og engelsk.

  Les mer på nettsiden Spør Mer
 • Ny læringsressurs om tema «retten til å bestemme over eget liv»

  Kompetanse Norge har utarbeidet en ny ressurs om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Læringsressursen er ment som hjelp både for lærere og deltakere.

  Les mer om «Retten til å bestemme over eget liv»