Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Aktuelt

 • Fagverksted 2021: Integreringsloven - muligheter og erfaringer - del 2

  9. november arrangerer IMDi digitalt fagverksted for deg som jobber med deltakere i introduksjonsprogrammet.

  Program og påmelding
 • Ny nettressurs om arbeidsrettet norskopplæring

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har laget en ny nettressurs for lærere ved voksenopplæringssentre som jobber systematisk med arbeidsrettet norskopplæring. Arbeidsmåtene som presenteres kan også være relevante for deg som har deltakere i arbeid eller i annen aktivitet ved siden av norskopplæringen.

  Klikk her for å komme til nettressursen.
 • Ny nettressurs med kvalitetssikret informasjon om koronavaksiner

  Det er utarbeidet en ny nettressurs som skal bidra til at voksne innvandrere som deltar i introduksjonsprogram og voksenopplæring får tilgang til kvalitetssikret informasjon om koronavaksiner.

  Les mer på nettressursen her.
 • Ny informasjonsside om integreringspakkene og midlertidige lover

  IMDi har laget en ny samleside med viktig informasjon for kommunene og fylkeskommunene om integreringspakkene og de midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien.

  Få mer informasjon via lenken her.