Elementer symbol

Innhold i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal bestå av obligatorisk innhold; opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede elementer.

Obligatorisk innhold

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er obligatorisk for alle deltakere i introduksjonsprogrammet. Etter integreringsloven er livsmestring i et nytt land obligatorisk for alle, og foreldreveiledning obligatorisk for deltakere som har eller får barn.

Individuelt tilpasset obligatorisk arbeids- og utdanningsrettet innhold

Arbeids- eller utdanningsrettet innhold er obligatorisk for deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette er en oversikt over arbeids- og utdanningsrettet innhold som kan inngå i introduksjonsprogrammet.

Integreringsfremmende innhold

Dette er eksempler på innhold som kan støtte opp under opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- og utdanningsrettede elementer.

Fant du det du lette etter?