Arbeidsmarkedstiltak symbol

Arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

Oversikt over ulike tiltak og virkemidler som NAV kan vurdere for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb.

NAV

Sist oppdatert: 5. januar 2021

Nøkkelinformasjon

  • Obligatorisk?

    Nei, men kan oppfylle krav til arbeids- eller utdanningsrettet innhold etter § 14 d) i integreringsloven og § 4 c) i introduksjonsloven

  • Når i programmet

    Etter individuell vurdering

  • Deltakere

    Etter individuell vurdering

Ifølge veileder om samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet, bør NAV-kontoret samarbeide med kommunen om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram.

Veileder om samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet anbefaler at NAV-kontoret deltar i et samarbeid om den enkelte deltaker på et tidlig stadium i programmet. NAV-kontoret bør blant annet bistå med informasjon om arbeidsmarkedet, og NAV-kontorets virkemidler, og vurdere egnede arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV når dette er hensiktgsmessig og nødvending for å nå mål om inntektsgivende arbeid for den enkelte deltaker.

NAV-kontoret bør også tidlig involveres i prosessen med å identifisere deltakere som kan være aktuelle for hurtigsporet.

Det er de lokale Nav-kontorene som tildeler arbeidsmarkedstiltakene etter en vurdering av den enkeltes behov og arbeidsevne. Tiltakene blir tildelt innenfor den rammebevilgningen som er gitt til formålet fra Stortinget.

Fant du det du lette etter?