Juridiske rammer for veilederen

Sist oppdatert: 11. desember 2023

Veilederen handler om samarbeid om tjenester etter lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid, inkludert kapittel 6A midlertidig regelverk for fordrevne fra Ukraina, integreringsforskriften og lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.  

Integreringsloven gjelder personer som får oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 eller som har fått oppholdstillatelse før, men som kom til Norge etter 1. januar 2021. Introduksjonsloven gjelder for de som har fått oppholdstillatelse før januar 2021. 

I motsetning til kommune og fylkeskommune har  ikke NAV noen konkrete oppgaver som er nevnt i integreringsloven eller introduksjonsloven. NAV er likevel en viktig samarbeidspartner for kommunen som har ansvaret for introduksjonsprogrammet og norskopplæringen

Denne veilederen gir ikke juridisk veiledning til integreringsregelverket, men beskriver anbefalt samarbeid om introduksjonsprogrammet mellom flyktningenheten og NAV-kontoret. Veilederen må derfor ses i sammenheng med juridisk veiledning på både integreringsloven, kapittel 6A midlertidig regelverk for fordrevne fra Ukraina og introduksjonsloven.

Ved spørsmål om deling av personopplysninger - les mer om dette under knappen Deling av personopplysninger i denne veilederen. 

 

Fant du det du lette etter?