Om veilederen

Sist oppdatert: 11. desember 2023

Et velfungerende samarbeid mellom kommunen og NAV er nødvendig for å sikre en klar ansvarsdeling, unngå dobbeltarbeid og bidra til et effektivt og målrettet introduksjonsprogram for den enkelte deltaker.

Hensikten med denne veilederen er å gi tydelige råd, anbefalinger og verktøy for dette samarbeidet. 

Veilederen gjelder både for kommuner der introduksjonsprogrammet er organisert i og utenfor NAV-kontoret.  Den er utviklet i fellesskap av Arbeids- og velfersdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, med innspill fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

I denne veilederen omtales enheten i kommunen som har ansvar for å tilby introduksjonsprogrammet som «flyktningenheten» og Arbeids- og velferdsetaten som «NAV-kontoret». Dette gjøres for at veilederen skal bli mer leservennlig og fordi organisering og begrepsbruk varierer fra kommune til kommune. 

Der veilederen bruker begrepet «kommunen» innebærer det kommunens ansvar i sin helhet, herunder voksenopplæring og flyktningenheten. 

En klar ansvarsdeling og felles rutiner er nødvendig for et velfungerende samarbeid.

Veilederen anbefaler derfor at det lages:

  • en egen samarbeidsavtale for introduksjonsprogrammet der ansvaret for introduksjonsprogrammet ligger utenfor NAV-kontoret

eller

  • samarbeidsrutiner som ivaretar at introduksjonsprogrammet blir en del av NAV-kontorets helhetlige tjenester i tilfeller der introduksjonsprogrammet er organisert i NAV

Last ned forslag til mal for samarbeidsavtale (Word, 47 KB)

Fant du det du lette etter?