Gode grep for samarbeid

Tverrfaglig samarbeid bidrar til at vi jobber i samme retning og skaper et mer helhetlig og arbeidsrettet introduksjonsprogram sammen med deltakerne.

Sist oppdatert: 11. desember 2023

  • Få NAV tidlig inn - gjerne i kartleggingsfasen 

  • Faste kontaktpersoner hos både NAV-kontoret og flyktningenheten

  • Invitere inn norsklærer/voksenopplæringen i fora og møter der det er hensiktsmessig 

  • Faste tverrfaglige møter mellom veiledere fra flyktningenheten og NAV-kontoret hvor man drøfter både  generelle og spesifikke saker 

  • Felles rutine for overføringsmøter i de saker der deltakeren ikke når målet om arbeid eller utdanning, og det er behov for videre oppfølging av NAV etter introduksjonsprogrammet 

  • Legge til rette for felles møteplasser på ulike nivå, for eksempel kurs og seminarer 
  • Avtale hospitering for å styrke forståelsen for hverandres arbeidsoppgaver og ansvarsområder
  • Delta på felles konferanser og fagsamlinger i regi av IMDi og andre relevante akt
Fant du det du lette etter?