Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er ansvarlig for det regionale integreringsarbeidet. Dette innebærer blant annet å utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere.

Sist oppdatert: 11. desember 2023

Fylkeskommunen skal 

  • anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket 
  • utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere. Dette skal bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet og møte de regionale arbeidsmarkedsbehovene. 
  • sørge for tilbud om karriereveiledning for deltakere med rettigheter til det
  • sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere som går fulltid i videregående opplæring og for deltakere som kombinerer grunnskoleopplæring og videregående opplæring og hvor fylkeskommunen har hovedansvar
  • utlevere opplysninger til kommunen om gjennomført karriereveiledning og om fravær 
  • behandle personopplysninger etter gjeldende lover og forskrifter
  • registrere opplysninger om deltakerens gjennomføring av introduksjonsprogrammet i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Les mer om fylkeskommunens ansvar og oppgaver her.

Fant du det du lette etter?