Kompetansekartlegging

Personer med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å gjennomføre kompetansekartlegging etter bosetting. Personer som deltar i introduksjonsprogrammet, har rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging.

Kartleggingen skal bidra til å avklare om personen er kvalifisert for de arbeidsplassene som er tilgjengelige i kommunen. Informasjonen fra kartleggingen skal også brukes til å tilpasse et eventuelt introduksjonsprogram til den enkeltes behov

Kompetansekartleggingen skal minimum inneholde den enkeltes språkkunnskaper, utdanning, arbeidserfaring og annen relevant kompetanse. Kartleggingen utføres i IMDi sitt nye digitale system for kompetansekartlegging. 

Du kan lese mer om kompetansekartlegging her.  

Karriereveiledning 

Personer med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å gjennomføre karriereveiledning. 

Det er opp til fylkeskommunen å avgjøre om karriereveiledningen skal gjennomføres før eller etter oppstart av introduksjonsprogram, eller når det oppstår behov. 

Du kan lese mer om karriereveiledning her.