Kompetansekartlegging

Personer med kollektiv beskyttelse har ikke rett og plikt til kompetansekartlegging før bosetting. Det betyr at vertskommuner for mottak ikke har plikt til å kartlegge kompetansen til denne gruppen.

Personer med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å gjennomføre kompetansekartlegging etter bosetting.  Det betyr at det er frivillig for den enkelte flyktning å gjennomføre kompetansekartlegging.

Den frivillige kartleggingen skal bidra til å avklare om flyktningen er kvalifisert for de arbeidsplassene som er tilgjengelige i kommunen. Informasjonen fra kartleggingen kan også brukes til å tilpasse et eventuelt introduksjonsprogram til den enkeltes behov.

Kompetansekartleggingen skal minimum inneholde den enkeltes språkkunnskaper, utdanning, arbeidserfaring og annen relevant kompetanse. Kartleggingen utføres i IMDi sine systemer Kompass og IMDinett Bosetting.

Du kan lese mer om kompetansekartlegging på Fagressursen.  

Karriereveiledning 

Personer med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å gjennomføre karriereveiledning. 

Det er opp til fylkeskommunen å avgjøre om karriereveiledningen skal gjennomføres før eller etter oppstart av introduksjonsprogram, eller når det oppstår behov. 

Du kan lese mer om karriereveiledning på Fagressursen.