Det er vedtatt midlertidige endringer i integreringsloven, som gjelder for personer med kollektiv beskyttelse. De midlertidige endringene gjelder fra 15.juni 2022, og er regulert i integreringsloven kapittel 6A. 

Det midlertidige regelverket finner du på Lovdata. 

IMDi har også utarbeidet en juridisk veileder.  Målgruppen for denne veilederen er ansatte i kommunene, men også fylkeskommunene, statsforvalter og NAV vil kunne ha nytte av innholdet. 

Det midlertidige regelverket i integreringsloven gjelder foreløpig frem til 1. juli 2024, og regulerer blant annet innholdet i introduksjonsprogrammet for personer med kollektiv beskyttelse. 

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge har rett til å delta i introduksjonsprogrammet. Dette gjelder også for personer med kollektiv beskyttelse.