Godkjenning av utenlandsk utdanning

Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel et avdelingsmøte til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål i fellesskap.

HKdir og IMDi

Sist oppdatert: 21. juni 2023

Nøkkelinformasjon

 • Målgruppe

  Programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

 • Innhold

  Kompetansepakken består av fem moduler

 • Gjennomføring

  Bør jobbes med i fellesskap og over tid – eksempelvis på avdelingsmøte

 • Omfang

  Filmene varer fra 4 til 6 minutter

En godkjenning av utenlandsk utdanning kan være nyttig for å få lettere tilgang til det norske arbeidsmarkedet. I denne kompetansepakken får du som veileder deltakere i introduksjonsprogrammet eller andre hjelp til å forstå de ulike ordningene. Økt kunnskap  kan gi et bedre utgangspunkt for veiledning,  og for raskere overgang til utdanning eller arbeid for deltakerne. 

Til modul 2-5 er det utviklet korte informasjonsskriv som du kan laste ned og benytte i veiledningen av deltakere. Noen av informasjonsskrivene er også oversatt til engelsk, russisk og ukrainsk. 

Kompetansepakken er utviklet i et samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

I denne innledende modulen vil du lære mer om hvordan du kan veilede dine deltakere i introduksjonsprogrammet til å søke om godkjenning av utenlandsk utdanning. 

Filmikon

 

I denne modulen vil du lære mer om hva fagutdanning er, og hvordan man kan søke godkjenning av en utenlandsk fagutdanning. 

Film om godkjenning av utenlandsk utdanning

refleksjon.svg

 1. Oleksiy har fullført en utdanning på 2,5 år i Ukraina. Han ønsker å jobbe som bilmekaniker.
  • Hvilke vurderinger kan du gjøre for å finne ut om Oleksiy kan søke om godkjenning av høyere yrkesfaglig utdanning?
  • Er det f.eks. noe du kan se etter i dokumentene?
  • Hvem bør Oleksiy ta kontakt med om det viser seg at dette er fag - og yrkesopplæring på videregående nivå?

lenkeikon.svg

Her er det ulike informasjonsskriv som du kan laste ned: 

I denne modulen er tema høyere utdanning og vi får her en gjennomgang av hvordan man søker godkjenning av både lov-regulerte og ikke-regulerte yrker. Vi får også nærmere kjennskap til automatisk godkjenning og turbovurdering. 

Film - Godkjenning av av utenlandsk høyere utdanning

refleksjon.svg

 1. Idris har 5- årig høyere utdanning innen samfunnsfag fra Afghanistan og har ikke tilgang på utdanningsdokumentene sine. Hvordan kan du veilede ham om det å få godkjenning av denne utdanningen slik at han kan benytte denne kompetansen i  arbeidslivet i Norge?
 2. Amina er utdannet sykepleier fra hjemlandet og ønsker å jobbe innen pleie og omsorg her i Norge. Hvordan kan du gi henne veiledning om godkjenning av hennes utdanning slik at hun kan få jobb i Norge der hun får benyttet seg av sin kompetanse?
 3. For et par uker siden søkte Olga om godkjenning av sin høyere utdanning hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK -dir). Hun skal om få dager på et jobbintervju og er nå redd for at hun ikke rekker å få et svar i tide og at dette skal påvirke hennes sjanser. Kjenner du til et eller flere alternativer som kan bidra til å gi arbeidsgiver bedre forståelse for hva Olga sin utdannelse tilsvarer i norsk sammenheng - frem til hun mottar et svar på sin søknad?

lenkeikon.svg

Her er det ulike informasjonsskriv som du kan laste ned: 

I denne modulen får vi informasjon om hvordan vi kan hjelpe deltakere og andre med å søke om godkjenning av sin utdanning. Vi får også se konkrete eksempler på søknader og hvordan man kan få mer veiledning dersom man trenger det. 

Film - Hvordan søke godkjenning 

refleksjon.svg

 1. Ali har utdannelse som lærer fra hjemlandet og ønsker å jobbe som lærer i Norge. Hvordan kan du veilede han om godkjenning av utdanningen slik at han kan få jobb som lærer? Hvordan vil du gi ham råd om søknadsprosessen knyttet til godkjenning av utdanning?
 2. Adam er rørlegger fra hjemlandet og vil vite om han kan jobbe som rørlegger i Norge uten å måtte ta utdanningen på nytt.  Hvordan kan du hjelpe ham med å få informasjon om dette yrket er lovregulert eller ikke i Norge?

lenkeikon.svg

Her er det ulike informasjonsskriv som du kan laste ned: 

I denne modulen blir vi nærmere kjent med de ulike ordningene rettet spesielt mot deltakere og andre fra Ukraina. 

Film "Utdanning fra Ukraina"

refleksjon.svg

 1. Ivan har fullført en yrkesfaglig utdanning på 2,5 år i Ukraina i 2010. Basert på det du kan lese i Informasjonsskrivet om Utdanning fra Ukraina og filmen i denne modulen; hvilke dokumenter kan bekrefte at dette er høyere yrkesfaglig utdanning?
 2. Irena har høyere utdanning fra Ukraina innen språk og litteratur. Må hun søke om godkjenning av denne utdanningen for å kunne jobbe i Norge?

lenkeikon.svg

Her er det ulike informasjonsskriv som du kan laste ned:

Ønsker dere mer veiledning - se her: 

Fant du det du lette etter?