Forberedende kurs/studier før høyere utdanning symbol

Forberedende kurs/studier før høyere utdanning

Deltakere som har behov for det, kan ta forberedende kurs eller studier for opptak til ordinær høyere utdanning som en del av introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 5. mars 2024

Nøkkelinformasjon

  • Obligatorisk?

    Nei, men kan oppfylle krav til arbeids- eller utdanningsrettet innhold etter § 14 d) i integreringsloven og § 4 c) i introduksjonsloven

  • Deltakere

    Deltakere som minimum har fullført videregående opplæring

  • Når i programmet

    Etter individuell vurdering

Deltakere som har medbrakt kompetanse på videregående nivå eller høyere utdanning. Det kan også være deltakere som har påbegynt høyere utdanning fra hjemlandet. Etter integreringsloven skal sluttmålet for disse deltakerne være høyere utdanning eller arbeid, og programmet skal vare mellom tre og seks måneder og kan forlenges med inntil seks måneder.

Deltakere som har behov for forberedende kurs eller studier for opptak til ordinær høyere utdanning kan ta det som en del av introduksjonsprogrammet. Det kan for eksempel være akademisk praksisplass, kurs i nasjonale fag og ulike innføringskurs.

Det tar tid å få medbrakt kompetanse godkjent og eventuelt komplettert med nødvendig tilleggsutdanning. Det anbefales at prosesser med godkjenning av medbrakt kompetanse bør komme i gang så tidlig som mulig.

Det er viktig å legge til rette for at deltakere i denne målgruppen bruker tiden i programmet på å gjøre relevante forberedelser til høyere utdanning, slik at man får en god overgang til videre studier etter programtiden. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere NOKUT)  som har ansvar for å godkjenne utdanning fra utlandet.

Ønsker dere mer kunnskap om dette tema kan kompetansepakke om godkjenning av utenlandsk utdanning gi dere nyttig informasjon. 

Les mer om realkompetansevurdering og godkjenning av medbrakt kompetanse her.

Ordinære studier på fulltid kan ikke inngå i et introduksjonsprogram. Det kan likevel gjøres individuelle vurderinger dersom deltakeren har behov for forberedende kurs som innføringskurs eller språkkurs for å fylle inntakskrav til senere utdanning og kompletterende utdanning.

Deltakere som ønsker å ta høyere utdanning må søke om opptak til studier på universitet eller høyskole. Deltakere som ønsker å fullføre en påbegynt grad fra utlandet eller bygge på eksisterende grad må også søke opptak. Det er opptak en gang i året og man må søke opptak via Samordna opptak.

Akademisk praksisplass

Akademiske praksisplasser innebærer å opprette praksisplasser på ulike arbeidsplasser for personer med høyere utdanning. Eksempler fra praksisfeltet viser avtaler om praksisplasser er lederforankret og satt i system kan gi gode resultater både for arbeidsgiveren og deltakeren. Arbeidsgiveren får en ressurs, og deltakeren opparbeider seg relevant erfaring.  Bærum kommune har en modell for praksisplasser der kommunen stiller flere plasser til rådighet, blant annet i skolen, sykehus, tannklinikk og barnehage. Relevant kompetanse som deltakerne har medbrakt er for eksempel bioingeniør, jurist, sykepleier og pedagog.  

Kompletterende utdanning

OsloMet tilbyr kompletterende utdanning for flyktninger med fullført utdanning som lærer, sykepleier eller ingeniør, opptak kompletterende utdanninger OsloMet

NTNU i Trondheim tilbyr årsstudiet, kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger

For å kunne begynne på en kompletterende utdanning som sykepleier eller lærer må du ha utdanning som tilsvarer minst to års høyere utdanning i Norge, eller fullført minst treårig ingeniør-/teknologiutdanning fra et land utenfor EU/EØS.

Deltakere som skal fortsette på høyere utdanning etter introduksjonsprogrammet, kan søke om vanlig lån og stipend for studenter gjennom Lånekassen. Deltakere som tar høyere utdanning kan ikke søke Lånekassens flyktningstipend.

Flyktninger har heller ikke rett til lån og stipend for studenter med høyere utdanning i perioden de mottar introduksjonsstønad fra kommunen/NAV.

 

Fant du det du lette etter?