Godkjenning av medbrakt kompetanse symbol

Realkompetansevurdering og godkjenning av medbrakt kompetanse

Deltakere i introduksjonsprogrammet kan ha behov for realkompetansevurdering eller godkjenning av medbrakt kompetanse. Prosessen bør komme i gang så tidlig som mulig – gjerne i sammenheng med kompetansekartleggingen før oppstart i programmet.

Sist oppdatert: 5. mars 2024

For at voksne skal slippe lange opplæringsløp, er det viktig med realkompetansevurdering. Godkjent realkompetanse kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier eller fritak fra deler av et studium.

Kommunen har ansvaret for vurdering av realkompetanse i grunnskolen, mens fylkeskommunen har ansvaret for realkompetansevurdering på videregående skole nivå. Kommunen og fylkeskommunen kan velge å gjennomføre vurderingen på andre språk enn norsk og samisk, noe som er særlig aktuelt for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Våren 2020 ble det treårige prosjektet Visible Skills for Adults (VISKA) avsluttet. Målet var å synliggjøre og vurdere realkompetansen til beboere i integreringsmottak for å bidra til kortere vei ut i utdanning eller arbeid, og raskere integrering. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) koordinerte prosjektet og deler erfaringer fra prosjektet på sine nettsider.

Det er flere måter å få godkjent utenlandsk utdanning på. Hva slags utdanning personen har, og hva godkjenningen skal brukes til, er avgjørende for hvilken prosess som må settes i gang. Mange innvandrere har erfart at prosessen med godkjenning har tatt lang tid. Dette kan blant annet skyldes at de ikke har fått tilgang til informasjon om ordningene, at de har startet prosessen for sent, at de blir henvist til feil sted, eller at saksbehandlingen har tatt lang tid. Det er viktig at godkjenningsprosessen kan starte opp så raskt som mulig for at innvandrerne kan komme i arbeid og få brukt sin kompetanse.

Kompletterende utdanning er tilpassede kurs eller studietilbud for personer fra land utenfor EU/EØS som ikke er kvalifisert for yrkesutøvelse i Norge. 

Tiltak som akademisk praksisplass, kurs i nasjonale fag, innføringskurs og så videre kan inngå i et introduksjonsprogram for de som har rett på det. Ordinære studier på fulltid kan imidlertid ikke kan inngå i et introduksjonsprogram.

Les også mer på siden Forberedende kurs/studier før høyere utdanning.

Fant du det du lette etter?