Opplæringsløp for å bli assistent

Opplæringsløpene er utviklet for at fordrevne fra Ukraina og andre med relevant kompetanse kan jobbe som assistent.

Deltakere i introduksjonsprogrammet vil få en innføring i yrkene gjennom praksis, norskopplæring og digitale ressurser. Det er flyktningtjenesten i kommunen som tilrettelegger for gjennomføring av opplæringsløpene.