Arbeidsrettet introduksjonsprogram

Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel et avdelingsmøte til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål i fellesskap.

IMDi, Avdir og HKdir

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Nøkkelinformasjon

 • Målgruppe

  Programrådgivere, veiledere i NAV og ledere i NAV eller flyktningetjenesten. Den er også aktuell for lærere i voksenopplæring, karriereveiledere og ansatte i andre deler av tjenesteapparatet.

 • Innhold

  Kompetansepakken består nå av fem moduler, og det vil komme ytterligere en modul med et praksiseksempel i løpet av 2024.

 • Gjennomføring

  Bør jobbes med i fellesskap og over tid – eksempelvis på avdelingsmøte

 • Omfang

  Filmene varer fra 6 til 10 minutter

Introduksjonsprogrammet skal bestå av et arbeids- eller utdanningsrettet innhold.  Dersom deltakeren har arbeid som sluttmål skal innholdet i introduksjonsprogrammet være arbeidsrettet. Formålet med et arbeidsrettet program er at deltakeren raskt får tilknytning til arbeidslivet. Innholdet i programmet skal gi deltakeren verktøyet de trenger for komme i arbeid. 

Målet med denne kompetansepakken er å bidra til at dere som jobber med deltakere i et introduksjonsprogram får veiledning og inspirasjon til å lage gode arbeidsrettede program -  slik at flyktningene kommer i jobb og blir en del av det norske arbeidslivet.  

Modul 1 gir generell veiledning om arbeidsrettet introduksjonsprogram og i modul 2 får dere en kort innføring i arbeidsrettet norskopplæring. I modul 3, 4 og 5 vil dere se gode praksiseksempler fra tre ulike kommuner. 

Kompetansepakken er utviklet i et samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Denne modulen består av to filmer. Begge gir veiledning om hva et arbeidsrettet introduksjonsprogram er, hva loven sier og hva dere bør tenke på når dere skal iverksette et arbeidsrettet innhold. Dere vil også få høre om samarbeid mellom NAV, flyktningenheten, voksenopplæringen og arbeidsgivere. I film 1 får dere generell veiledning om arbeidsrettet introduksjonsprogram for deltakere fra alle landgrupper, mens film 2  har et særlig fokus på deltakere med kollektiv beskyttelse. Det anbefales derfor å se film 1 før dere ser film 2. 

I denne filmen får dere generell veiledning om arbeidsrettet introduksjonsprogram for deltakere fra alle landgrupper. 

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Hvordan arbeidsretter vi introduksjonsprogrammet i vår kommune?
  • Hvilke muligheter har vi?
  • Hvilke eventuelle barrierer møter vi på? Hvordan løser vi dem?
 2. Hvordan kan et samarbeid med NAV bidra til å arbeidsrette introduksjonsprogrammet?
  • Hvilke fordeler er det med et tidlig samarbeid om introduksjonsprogrammet?
  • Hvordan kan samarbeidsavtalen/-rutinen bli et nyttig verktøy for å styrke samarbeidet?
 3. Hvordan kan vi samarbeide med andre aktører for å arbeidsrette introduksjonsprogrammet?
  •  Voksenopplæringen
  • Arbeidsgivere
  • Fylkeskommunen
  • andre kommuner
  • andre?
 4. Hvilke fordeler er det med å starte et samarbeid med ulike aktører tidlig i introduksjonsprogrammet? 

For deltakere med kollektiv beskyttelse er det en forventning om rask overgang til arbeid. Med arbeid som sluttmål skal innholdet i introduksjonsprogrammet være arbeidsrettet. Dette betyr at programmet skal bestå av innhold som bidrar til at deltakeren tidlig får nødvendig kompetanse for å kunne delta i det norske arbeidslivet. I denne filmen får dere veiledning om hva et arbeidsrettet introduksjonsprogram betyr for deltakere med kollektiv beskyttelse.

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Hvordan skal vi lykkes med å få deltakere raskt i jobb?
  • Hvordan tenke både kortsiktig og langsiktige mål for deltakeren?
  • Hvilke jobbmuligheter finnes det for deltakere som kan relativt lite norsk?

lenkeikon.svg

I denne modulen vil dere lære mer om hvordan norskopplæringen kan arbeidsrettes. Her får dere også tips til hvordan deres kommune kan legge til rette for dette. 

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Hvordan kan flyktningenheten bidra til at norskopplæringen blir mer arbeidsrettet? 
 2. Hvordan kan NAVs virkemidler og kompetanse kombineres med norskopplæring i deres kommune?
  • for eksempel gjennom mentortilskudd, lønnstilskudd, AMO-kurs? 

lenkeikon.svg

Nyttige lenker til tema arbeidsrettet norskopplæring: 

Viktig informasjon om norskprøven: 

I denne modulen får vi et eksempel på hvilke grep en mindre kommune har gjort for å forme arbeidsrettede introduksjonsprogram med gode resultater . I Andøy kommune ligger arbeidet med introduksjonsprogrammet utenfor NAV, og her får vi blant annet høre om det tette samarbeidet mellom NAV og flyktningenheten.  

filmikon.svg

 

lenkeikon.svg

Allerede ved første kontakt er Kongsvinger opptatt av å vurdere hvilken arbeidsgiver som kan ha nytte av deltakerens kompetanse. NAV Kongsvinger har også som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for arbeidsgivere når det gjelder rekruttering. Hvordan kommunen går frem for å få til dette får vi høre mer om i denne filmen. 

filmikon.svg

lenkeikon.svg

 

Stavanger kommune har bosatt flyktninger i mange år, og har lang erfaring med å bygge gode kvalifiseringsløp for den enkelte deltaker. Ved de store ankomstene opplevde også denne erfarne kommunen at de måtte tenke nytt. De måtte forenkle noen av metodene de tidligere har benyttet for å få gode resultater. I denne filmen får vi gode tips, men også noen refleksjoner over hva som kan være nyttig å tenke på når et introdusjonsprogram skal være arbeidsrettet i perioder med store flyktningankomster. 

filmikon.svg

Ønsker dere mer veiledning - se her: 

 

Fant du det du lette etter?