Fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring

Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel avdelingsmøter til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål og caser i fellesskap.

IMDi, HKdir og AVdir

Sist oppdatert: 17. januar 2024

Nøkkelinformasjon

 • Målgruppe

  Ledere i voksenopplæring, men også svært relevant for lærere, programrådgivere, veiledere i NAV og ledere i flyktningtjeneste og NAV

 • Innhold

  Kompetansepaklen består av 6 moduler: seks filmer med tilhørende refleksjonsspørsmål, caser og relevante lenker

 • Gjennomføring

  Bør jobbes med i fellesskap og over tid - eksempelvis på avdelingsmøter eller andre samarbeidsmøter

 • Omfang

  Seks filmer som varer fra ca. 5 til 12 minutter

Fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring kan bidra til at flere får tilgang til det norske arbeidsmarkedet. Ved å gjøre norskopplæringen mer fleksibel kan flere deltakere fortsette i opplæring ved siden av praksis og arbeid. I denne kompetansepakken får du som leder i voksenopplæringen veiledning i hvordan du kan lage gode og målrettede norskopplæringstilbud i din kommune. Ved at du som leder får informasjon, er målet at du sammen med andre ledere og ansatte i voksenopplæringen, flyktningetjenesten og NAV skal kunne bruke innholdet til å reflektere over eget opplæringstilbud, heve kompetansen i personalgruppa og få tips til hvordan norskopplæringen kan innrettes på en god måte.   

Til modul 2-6 er det laget refleksjonsspørsmål og caser. Dere kan jobbe i personalgruppa med disse, eller involvere relevante samarbeidspartnere. For dere som er nye i å tilby norskopplæring, er det også lagt ut nyttige lenker om både læreplan og integreringsregelverket.  

Kompetansepakken er utviklet i et samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Arbeids- og velferdsdirektoratet og med viktige innspill fra flere kommuner.

I denne modulen presenterer vi hva kompetansepakken inneholder og hvorfor det er viktig at du som leder legger til rette for fleksible og arbeidsrettede norskopplæringstilbud i din kommune.  

filmikon.svg  

Tema i denne modulen er fleksibilitet i norskopplæringen, og du vil lære hva dette kan innebære, og hvordan du som leder kan legge til rette for god og fleksibel norskopplæring på ditt opplæringssted.  

filmikon.svg

refleksjon.svg

Refleksjonsspørsmål: 

 1. Fleksibel opplæring er å legge til rette for at deltakerne kan lære på den måten som passer dem best, tilpasset deres opplæringsbehov, deres livssituasjon og deres individuelle læringsmål. Hvordan jobber dere på deres opplæringssenter mot dette i dag? 
 2. Hva opplever dere som de største barrierene hos dere for å få til en mer fleksibel norskopplæring og hvordan kan dere komme forbi disse? 
 3. Hva betyr de ulike dimensjonene for fleksibilitet i opplæringstilbudet for tilbudet ved deres opplæringssenter (tid, sted, progresjon, innhold og organisering)? 
 4. Hvordan kan bruk av digitale verktøy bidra til en mer fleksibel norskopplæring på opplæringssenteret hos dere? 
 5. Hvilke muligheter har dere i dag til å bruke digitale verktøy for å tilby en mer fleksibel norskopplæring? 

Case: 

 • Olga har gått tre måneder på norskkurs. Nå har hun fått tilbud om jobb på dagtid, tre dager i uka. Dette kolliderer med norskkurset hennes. Hun har både behov for og ønske om å fortsette med norskopplæring.
  • Hvilke tilbud trenger hun for å kunne fortsette på norskkurs ved siden av arbeid?  
  • Kan dere møte Olgas behov på deres senter og ev. hva må dere gjøre for å imøtekomme ønskene hennes?  

lenkeikon.svg

Nyttig lenke til tema fleksibel norskopplæring 

I denne modulen skal du lære om hvordan du som leder kan legge til rette for at norskopplæringstilbudet ved ditt opplæringssted blir mer arbeidsrettet.  

filmikon.svg

refleksjon.svg

Refleksjonsspørsmål: 

 1. Hvordan arbeidsretter dere norskopplæringen hos dere i dag og hvordan kan ulike måter å organiserer opplæringen på bidra til mer arbeidsretting?   
 2. Hva opplever dere som de største barrierene for å få til en god arbeidsrettet norskopplæring hos dere og hvordan kan dere komme forbi disse?  
 3. Hvordan kan et samarbeid med praksisplasser/arbeidsplasser/arbeidsgivere hjelpe til med å gjøre norskopplæringen mer arbeidsrettet?  
 4. Reflekter rundt norsklærerens behov for å besøke praksisplass/arbeidsplass. Hvor ofte er nødvendig og på hvilke måter kan læreren trekke språket fra arbeidsplassen inn i opplæringen uten å besøke deltakerne der? 
 5. Hvordan kan bruk av digitale verktøy fremme arbeidsretting av norskopplæringen hos dere og bidra til bedre sammenheng mellom opplæringen i klasserommet og i praksis?
 6. God lederforankring og samarbeid i kommunen er viktig for å få til en god arbeidsretting av norskopplæringen.  Hvordan kan du som leder og ev. din ledergruppe få til dette hos dere? 

Case: 

 • Viktor har mange års erfaring som butikksjef fra hjemlandet. Han har søkt om norskkurs og ønsker raskt å starte i relevant jobb. Det er flere deltakere som har registrert seg til kurs med samme ønsker.
  • Hvordan kan opplæringssenteret i samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere lage et best mulig tilbud for disse deltakerne? 
 •   Norsklærer Kari har undervist en klasse med 20 deltakere i fire måneder. Nå har 15 av deltakerne fått praksisplass eller jobb noen dager i uka. Kurset skal fortsette og deltakerne skal få norskopplæring kombinert med praksis eller jobb. Deltakerne har fått praksisplass/jobb innenfor ulike bransjer.   
  • Hvordan kan Kari sikre god, relevant og arbeidsrettet norskopplæring for denne klassen og disse deltakerne? 
  • Hva må leder gjøre for å støtte Kari og hvilke rammer må ligge til grunn?  

lenkeikon.svg

Nyttige lenker til tema arbeidsrettet norskopplæring: 

Viktig informasjon om norskprøven: 

I denne modulen får vi et eksempel på hvordan en mindre kommune velger å løse utfordringene med å tilby fleksibel og målrettet norskopplæring til sine deltakere ved å kjøpe digital norskopplæring av en annen kommune. I filmen får du se og høre mer om det fruktbare samarbeidet mellom Larvik og Fyresdal kommune.  

filmikon.svg

lenkeikon.svg

Ønsker du å vite mer om Larvik læringssenter og hvordan de jobber med digitale løsninger, finner du mer informasjon her:  Våre prosjekter - Larvik kommune 

Denne modulen viser hvordan voksenopplæringen og flyktningetjenesten i Lørenskog kommune samarbeider om å tilby arbeidsrettet norskopplæring til sine deltakere i introduksjonsprogrammet. Rektor Katrine og fagleder Mariam snakker blant annet om hvordan tydelige rammer ligger til grunn for det gode samarbeidet.  

filmikon.svg

lenkeikon.svg

Ny modul om hvordan Sarpsborg kommune jobber arbeidsrettet kommer snart.

I denne modulen får du et godt eksempel på hvordan et opplæringssenter samarbeider med en arbeidsgiver om å tilby arbeidsrettet norskopplæring på en arbeidsplass og i en bransje hvor det er muligheter for arbeid. Rektor Kjersti, rådgiver Marianne og hotelldirektør Loreta gir deg tips til hvordan et samarbeid om bransjerettet norskopplæring gir gode resultater. 

 

filmikon.svg

 

Ønsker dere mer veiledning - se her: 

Fant du det du lette etter?