Migrasjonshelse

Kompetansepakken er utformet med tanke på at din kommune kan jobbe med kompetanseheving i fellesskap og over tid. Bruk for eksempel et avdelingsmøte til å se filmene sammen, og jobb videre med refleksjonsspørsmål i fellesskap.

IMDi

Sist oppdatert: 17. februar 2023

Nøkkelinformasjon

 • Målgruppe

  Programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

 • Innhold

  Kompetansepakken består av tre moduler

 • Gjennomføring

  Bør jobbes med i fellesskap og over tid – eksempelvis på avdelingsmøter

 • Omfang

  Filmene varer fra 8 min til 15 min.

 

Migrasjonshelse handler om hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom. For en programrådgiver er det viktig å ha kunnskap om hvordan migrasjon kan påvirke helse, og mulighet for å komme i arbeid eller utdanning.  Økt kunnskap kan gi et bedre utgangspunkt for veiledning av den enkelte deltaker,  og for individuell tilrettelegging av introduksjonsprogrammet. 

 

I denne innledende delen får vi en kort innføring av temaet migrasjonshelse, og hvilke erfaringer som kan påvirke helsen til nyankomne flyktninger. Vi får høre om migrasjonsprosessen, og får konkrete råd om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. 

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Har dere opplevd at deltakerens helse har påvirket deltakelse i introduksjonsprogrammet?
 2. Hvordan kan dere bruke de konkrete rådene dere fikk i filmen i møte med deltakere i introduksjonsprogrammet?  

I denne modulen har psykologspesialist Winnie og programrådgiver Marianne en samtale om hva en programrådgiver bør kjenne til av ulike helseutfordringer, knyttet til migrasjon. Et av temaene i modulen handler om å være bevisst på når ansvaret starter og slutter for en programrådgiver. Det gis også konkrete råd om søvn og når man bør videreformidle kontakt med fastlege eller andre instanser. 

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Har dere opplevd situasjoner hvor programrådgiver har vært usikker på sin rolle og ansvar, og følt seg alene i en vanskelig situasjon? 
  • hvordan løste dere situasjonen? 
  • hva lærte dere av situasjonen? 
 2. I filmen snakker de mye om psykisk helse, men har dere eksempler på at også fysisk helse kan påvirke deltakelse i introduksjonsprogrammet? 
 3. Hvordan  tenker dere utfordringer knyttet til migrasjonshelse påvirker det koordinerende ansvaret som programrådgiver har? 
 4. Hvordan kan dere i kommunen jobbe for at programrådgiver skal bli tryggere på,  og mer bevisst sitt, og andres ansvar?  

I denne modulen får vi eksempler på hvordan en kommune kan organisere samarbeidet mellom ulike fagområder, knyttet til migrasjonshelse. Programrådgiver Marianne og helsesykepleier Bente fra Harstad kommune snakker om hvorfor samarbeid er viktig, taushetsplikt og hvordan de samarbeider i det daglige. 

filmikon.svg

refleksjon.svg

 1. Hvordan har deres kommune organisert samarbeidet mellom flyktning- og helsetjenesten?
 2. Hvordan samarbeider dere i det daglige?
  • har dere faste møtepunkter, team eller lignende? 
  • har dere opplevd noen utfordringer knyttet til samarbeid?
  • er dere gode på å løse saker sammen på tvers av flyktning- og helsetjeneste? 
 3. Hvordan kan dere løse ev. utfordringer knyttet til roller, taushetsplikt etc.?

Ønsker dere mer veiledning - se her: 

 

Fant du det du lette etter?