Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Om nettstedet

Aktuelt

 • Nytt e-læringskurs: God kvalitet på praksis

  IMDi og Kompetanse Norge har utviklet et e-læringskurs om hvordan man kan sørge for god kvalitet på praksis for deltakere i introduksjonsprogrammet.

  Les mer
 • Ny lov om integrering

  Stortinget har vedtatt ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid som gjelder fra 1. januar. 2021.

  Se film om og les mer om den nye integreringsloven
 • Nytt obligatorisk innhold i introduksjonsprogrammet

  Fra 1. januar 2021 innføres det to nye obligatoriske elementer. I tillegg til opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal elementene Livsmestring i et nytt land inngå for alle deltakere, og Foreldreveiledning inngå for deltakere som har eller får barn.

  Les mer
 • Sentrale tema på integrerings- og kvalifiseringsfeltet

  Under menylinjen finnes informasjon om sentrale tema ved planlegging og gjennomføring av kvalifiseringsløp. Du kan blant annet få mer informasjon om tverrfaglig samarbeid, integreringsfremmende tiltak før bosetting og supplerende tiltak i regi av frivillig sektor.

  Sentrale tema