Koronapandemien og introduksjonsprogrammet

Den pågående pandemien gjør det nødvendig for kommuner å tilpasse kvalifiseringsarbeidet for personer som er i målgruppen til introduksjonsprogrammet. Her har vi samlet nyttige lenker med informasjon om gjeldende regelverk, råd og tips til tiltak.

Sist oppdatert: 12. mars 2021

Som en del av regjeringens krisepakke 3 i forbindelse med pandemien, ble det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien (regjeringen.no). Det ble også gjort tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven gjennom midlertidige lover. Mange kommuner har tatt i bruk virkemidlene i integreringspakken, men det er ønskelig at flere kommuner tar i bruk flere av tiltakene.

Stortinget vedtok 9.3.2021 endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 (integreringspakke II). Endringene innebærer en utvidelse av integreringspakken, og at flere deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap omfattes av tiltakene i integreringspakke II.

IMDi har utarbeidet veiledninger til begge lovene, som du finner lenker til under. Her vil du og finne videre lenker til de midlertidige lovene. IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge også utarbeidet veileder for kvalifiseringsarbeid under pandemisituasjonen.

IMDi har utarbeidet to veiledere for bruk av tolk og ressurspersoner i informasjons- og kvalifiseringsarbeidet under koronapandemien. Veilederne kan være et nyttig hjelpemiddel under pandemien.

I IMDis eksempelbank er det nå samlet eksempler på informasjons- og integreringsarbeid i koronasituasjonen fra kommuner og frivillige organisasjoner.

Øvrig koronarelatert informasjon er samlet på en egen side på imdi.no.

Fant du det du lette etter?