Koronapandemien og introduksjonsprogrammet

Den pågående pandemien gjør det nødvendig for kommunene og fylkeskommunene å tilpasse kvalifiseringsarbeidet. Her har vi samlet nyttige lenker med informasjon om gjeldende regelverk og veiledningsressurser.

Sist oppdatert: 16. september 2021

Stortinget har vedtatt integreringspakker og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av covid-19. IMDi har samlet viktig informasjon for kommunene og fylkeskommunene på en temaside om integreringspakkene og de midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien.

Bakgrunnen for tiltakene i integreringspakkene og de midlertidige lovene er blant annet at koronapandemien har hatt konsekvenser for både innholdet i og omfanget av opplæring og program og for deltakernes læringsutbytte. I tillegg har koronapandemien ført til høy arbeidsledighet, og særlig deltakere med lav formell kompetanse og liten yrkeserfaring kan få utfordringer med å komme i jobb. 

Det er svært viktig at kommunene og fylkeskommunene setter seg godt inn i informasjonen om hvem som omfattes av tiltakene, og gir tilbud til de deltakerne tiltakene gjelder, for å motvirke eventuelle negative konsekvenser av pandemien på deltakernes kvalifiseringsløp.

IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) har også utarbeidet en veileder for kvalifiseringsarbeid under pandemien

IMDi har i tillegg utarbeidet to veiledere for bruk av tolk og ressurspersoner i informasjons- og kvalifiseringsarbeidet under koronapandemien:

I IMDis eksempelbank er det nå samlet eksempler på informasjons- og integreringsarbeid i koronasituasjonen fra kommuner og frivillige organisasjoner.

Øvrig koronarelatert informasjon er samlet på egne sider på imdi.no og  kompetansenorge.no.  

Fant du det du lette etter?