Koronapandemien og introduksjonsprogrammet

Den pågående pandemien gjør det nødvendig for kommuner å tilpasse kvalifiseringsarbeidet for personer som er i målgruppen til introduksjonsprogrammet. Her har vi samlet nyttige lenker med informasjon om gjeldende regelverk, råd og tips til tiltak.

Sist oppdatert: 17. februar 2021

Som en del av regjeringens krisepakke 3 i forbindelse med pandemien, ble det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien (regjeringen.no). Det er også gjort tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven gjennom midlertidige lover.

Det er sendt et lovforslag til behandling ved Stortinget som innebærer en utvidelse av integreringspakken og kapittel 1 i den midlertidige loven om tilpasninger til introduksjonsloven (utvidet og forsterket program og utvidet opplæring i norsk).

IMDi har utarbeidet veiledninger til begge lovene, som du finner lenker til under. Her vil du og finne videre lenker til de midlertidige lovene. IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge også utarbeidet veileder for kvalifiseringsarbeid under pandemisituasjonen.

IMDi har utarbeidet to veiledere for bruk av tolk og ressurspersoner i informasjons- og kvalifiseringsarbeidet under koronapandemien. Veilederne kan være et nyttig hjelpemiddel under pandemien.

I IMDis eksempelbank er det nå samlet eksempler på informasjons- og integreringsarbeid i koronasituasjonen fra kommuner og frivillige organisasjoner.

Øvrig koronarelatert informasjon er samlet på en egen side på imdi.no.