Nytt obligatorisk innhold i introduksjonsprogrammet

Integreringsloven gjelder fra 1.1.2021. Med den nye loven innføres det to nye obligatoriske elementer for deltakere som har oppstart i introduksjonsprogrammet etter 1. januar 2021.

Sist oppdatert: 7. januar 2021

Etter ny lov blir elementet «livsmestring i et nytt land» obligatorisk, og for deltakere som har eller får barn blir elementet «foreldreveiledning» også obligatorisk. Dette kommer i tillegg til obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap og obligatorisk innhold i form av arbeids- eller utdanningsrettede elementer. 

For mange er det vanskelig å bli kjent med en ny kultur og mestre hverdagen i et nytt land. Formålet med livsmestring i et nytt land er å styrke deltakernes motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Foreldreveiledning skal bidra til å skape trygge foreldre som gir barn en god oppvekst i Norge, og som har kunnskap om hvilke plikter og rettigheter som følger med foreldrerollen.